เงื่อนไขการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

เงื่อนไขการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

ไอบายโยคะ ขอแจ้งนโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า เพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของนโยบายและเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง
  • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
  • ไอบายโยคะยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า หากเกินจากวันดังกล่าว ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า

ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ตามกรณีดังต่อไปนี้

  • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า (สีของสินค้าที่แสดงทางหน้า Website อาจจะมีลักษณะแตกต่างจากสินค้าจริงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายเหตุปัจจัย ลูกค้าสามารถปรับสีความเข้มของหน้าจอที่ใช้งานเพื่อให้ได้สีที่คมชัดที่สุด โดยสามารถเช็คข้อมูลสีที่ถูกต้องจากชื่อสีของสินค้านั้นๆ ตามรายละเอียด โดยหากได้รับสินค้าแล้วสีของสินค้าไม่เป็นที่พึงพอใจเงื่อนไขดังกล่าวจะไม่อยู่ในการรับประกันสินค้า)
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า)
  • ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น เปลี่ยนสีหรือขนาดของสินค้า หรือ สินค้ามีปัญหา ลูกค้าจะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมาที่ ร้านไอบายโยคะ เลขที่ 39 ซอยสุขุมวิท 97 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงป้ายต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ทางร้าน นำไปจัดส่งให้เท่านั้น
  • ไอบายโยคะ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า
  • ไอบายโยคะ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ร้าน กำหนดเท่านั้น

I BUY YOGA เป็นร้านค้าออนไลน์ที่จำหน่ายสินค้าคุณภาพที่เกี่ยวกับโยคะ และออกกำลังกาย ไอบายโยคะเชื่อว่าการได้มอบสินค้า และบริการที่ดีและเป็นกันเอง จะทำให้ลูกค้ามีความสุข และเป็นมิตรกับเราตลอดไป ดังนั้นจะเลือกสินค้าที่เกี่ยวกับโยคะ และออกกำลังกาย อย่าลืมนึกถึง "ไอบายโยคะ"